Chả riêng gì “Đông Cung”, phim cổ trang Trung Quốc chứa cả “kho tàng” cảnh phim thách thức mọi định luật vật lý!

Không chỉ riêng “Đông Cung”, những tác phẩm cổ trang Trung Quốc nổi tiếng như “Vân Trung Ca”, “Cô Phương Bất Tự Thưởng”, “Cẩm Tú Vị Ương”… cũng có cảnh …

Read More